Ladugårdsförmännens Riksförbund

 

 

Alla lokala årsmöten och Ålandsresan INSTÄLLDA!

        

På grund av Covid19-virusets utbredning över världen och i Sverige har förbundsstyrelsen vid extra telefonsammanträde den 15 mars 2020 beslutat ställa in vår planerade resa till Åland den 15-17 april. Vi beklagar givetvis detta, men beslutet var ändå ganska enkelt - liv och hälsa väger naturligtvis alltid tyngst (under mötets gång fick vi också reda på att VikingLine själva ställt in alla sina kryssningar fram till åtminstone 16/4).

Intresset för resan var mycket stort, samtliga tillgängliga platser var uppbokade och vi hade dessutom ett tiotal personer på reservlista. Förbundsstyrelsen har därför också beslutat att resan ska genomföras vid ett senare tillfälle när omvärldssituationen så medger (troligen nästa vår) och att alla som anmält sig till denna resa, om så önskas har förtur till den kommande resan.

I samråd med representanter för lokalavdelningar har förbundsstyrelsen även beslutat att samtliga lokala årsmöten nu i mars ska ställas in. Vi ber att senare få återkomma med vilka alternativ som skulle kunna bli aktuella - allt beror på hur pandemin utvecklas och vad myndigheterna rekommenderar.

Per E. Falk

 

 

 

© 2020 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 15 mars 2020.